kolonie
organizacja impr

Białowieski i Narwiański Park Narodowy

Białowieski i Narwiański PN
Program zwiedzania:
BPN – powstał dla ochrony puszczy, żubra i tarpana, Białowieża – Muzeum Białowieskiego PN, rezerwat pokazowy zwierząt puszczańskich, zajęcia na ścieżce dydaktycznej BPN, Park Pałacowy, cerkiew p.w. Mikołaja Cudotwórcy z ikonostasem z kolorowej, chińskiej porcelany, skansen budownictwa ludowego, Hajnówka – cerkiew, Rezerwat Lipiny - łatwo dostępny z Hajnówki, oglądany z kolejki wąskotorowej podczas przejażdżki na trasie Hajnówka – Lipiny,
NPN – obejmuje bagienną dolinę Narwi pomiędzy Surażem i Rzędzianami, bagna, tereny podmokłe i wody są dominującymi ekosystemami i zajmują ok. 90% obszaru parku. Kurowo - ekspozycja przyrodnicza, kładka i wieża widokowa przy siedzibie dyrekcji NPN, piesza wycieczka szlakami NPN, Choroszcz - Muzeum Wnętrz Pałacowych, Tykocin - Muzeum Okręgowe Synagoga
ituitu - facebook
o mnie
kontakt
galeria
"i tu i tu" Małgorzata Poros, ul. Wrocławska 4 m 12 b, 91-052 Łódź, tel. 504-221-350, , e-mail: biuro@ituitu.com.pl
netBOX - Strony internetowe